Değer katmak isteyen, sorunu gören, buna çözüm üreten, inovatif, girişimci.Özgeçmişinden bağımsız olarak tasarım odaklı düşünen, farklı disiplinlerden gelen insanlar topluluğu. Projenin doğasına göre bir araya gelen, insan bağı ile yaratıcılığı birleştiren, yaratılan fikrin gerçeğe dönüşmesine olanak sağlayan ve bunu yaparken keyif alan değer katıcılar topluluğu.